Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zadovoljiva
GPX KML CSV
Lokacija
Francija / Monaco
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Peillon / Peille / La Turbie / Monaco


Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R161 Peillon » Monaco - Place du Palais
  |   2h50   |   13.55 km   |   371 m   |   692 m

Z odhodon iz Peillona se pot združi z GR® 51B in vodi skozi vas Turbie, kjer je slavna Avgustova trofeja. Ko se približujemo Monaku, je v zraku vse bolj čutiti morski vpliv. Skozi Monako nadaljujemo pot vse do Place du Palais, kjer se konča rdeča pot. **Ustavite se v Eksotičnem vrtu in se podpišite v knjigo gostov Vie Alpine. Povprašajte pri okencu, vsak dan med 9. in 19. uro (od 9.-18. ure od februarja do aprila in v oktobru, od 9.-17. ure od novembra do januarja). Tam najdete tudi uradni žig Vie Alpine.**

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Peillon
381 m
| D  3.9 km / 1h00
Saint-Martin-de-Peille / La Gorra
445 m
| D  1.6 km / 0h20
Col de Guerre
559 m
| D  1.2 km / 0h15
La Turbie
485 m
|   3.5 km / 0h40
X N7
172 m
| A  0.45 km / 0h10
Monaco - Place du Jardin Exotique
116 m
| A  1.4 km / 0h10
Monaco - Place d'Armes
20 m
| A  1.5 km / 0h15
Monaco - Place du Palais
58 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Cesta po vrtovih: od rastlin v eksotičnem vrtu do rožnega vrta, kneževina ponuja zgoščen pogled na mediteransko in drugo floro).
Koristni topografski zemljevidi
Koristni pohodniški vodniki
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • auf-guten-wegen - 22.11.5
  Der Jardin Exotique ist 2022 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Der Schalter, an dem das Via-Alpina-Gästebuch aufliegt, war deshalb am Wochenende ebenfalls nicht besetzt.
 • Socrate Georgiades - 19.9.6
  La signalisation sur cette dernière étape, surtout à l'arrivée à Monaco, a beaucoup changé par rapport à la trace GPX. Mais on s'y retrouve quand même. Et le livre d'or de la Via Alpina vous attend bien au guichet du jardin exotique, il suffit de le demander.
  Samodejni prevod [Google]
  Signalizacija na zadnji etapi, še posebej ob prihodu v Monako, se je v primerjavi s progo GPX močno spremenila. A vseeno se znajdemo tam. In knjiga gostov Via Alpina vas čaka v blagajni eksotičnega vrta, samo vprašajte.
 • Berta - 18.9.1
  Am Ticketschalter hat niemand etwas von einem Via Alpinabuch zum eintragen gewußt, genausowenig wie die Info davor. Auch die Touristinfo hat davon noch nie etwas gehört gehabt.
  Samodejni prevod [Google]
  Nihče na števec ni vedel ničesar o Via Alpinabook, prav tako malo, kot so bili podatki prej. Tudi turistične informacije niso nikoli slišale za to.
 • frankie9594 - 17.10.13
  Monaco- Trieste

  It is possible to take the elevators in Monaco to reach the Jardin Exotique. The ticket booth has the Via Alpina signing book. The trail to la Turbie is easy to follow. There is a trail at the southern edge of Peillon that goes down the hill/south. There, there is a camping platz called "Camping de La Laune" close to a 30 Minute walk downhill.
  Samodejni prevod [Google]
  Monako-Trst Dovoljeno je vzeti dvigala v Monaku, da bi dosegli Jardin Exotique. Vozovnica ima knjigo o podpisu Via Alpine. Pot do la Turbie je lahko slediti. Na južnem robu Peillona je pot, ki se spušča po hribu / jugu. Tam je kamp, ki se imenuje "Camping de La Laune" in se nahaja blizu 30 minut hoje navzdol.
 • Elisabeth - 16.11.28
  Aucun balisage. Le poteau indicateur du Conseil Général gît en contrebas du chemin... J'ai perdu un temps fou avant d'arriver à La Gorra. A la Turbie, plus aucun signe de la Via Alpina et personne n'a pu me renseigner ! Je m'attendais à terminer en apothéose, mais la Via Alpina finit en quenouille et j'étais vraiment exaspérée en arrivant au Jardin Exotique. Pour moi, le terminus de la VA devrait être à Sospel, tant que la signalisation ne sera pas totalement restaurée sur les deux dernières étapes.
  J'ai malheureusement remarqué que les commentaires des randonneurs restent lettre morte. J'espère que mes critiques pousseront la VA à se régénérer, ce qui augmenterait sa fréquentation, proche de zéro. C'était, à l'origine, une si belle initiative...
  Samodejni prevod [Google]
  Ni oznake. Kažipot Generalnega sveta je pod potjo ... Preden sem prišel v La Gorro, sem izgubil veliko časa. V La Turbieju ni nobenega znaka Via Alpina in nihče me ni mogel obvestiti! Pričakoval sem, da bom končal v apoteozi, toda Via Alpina se je končala v preobleki in bila sem resnično ogorčena, ko sem prišla v Exotic Garden. Zame bi moral biti konec VA v Sospel, dokler signalizacija ne bo v celoti obnovljena v zadnjih dveh stopnjah. Žal sem opazil, da komentarji pohodnikov ostanejo mrtva črka. Upam, da bodo moje kritike spodbudile VA, da se obnovijo, kar bi povečalo njeno prisotnost, skoraj nič. Prvotno je bila tako lepa pobuda ...
 • Smithk373 - 16.8.9
  Some genuinely prize content on this internet site, bookmarked. fbkfkdddfcdkcagb
  Samodejni prevod [Google]
  Nekaj resnično nagradne vsebine na tej spletni strani, zaznamovane. fbkfkdddfcdkcagb
 • Thierry - 13.11.22
  Monaco towards Trieste

  Via Alpina starts at Le Jardin Exotique in the upper Monaco...few elevators to take to reach the first GR markers.. Going to La turbie is very steep way up.
  Leaving la turbie to Col de guerre the trail is very poorly marked to reach Peillon. Without GPS or paying attention to detailed map...good chances to get on the wrong trail

  read blog below for details about this stage
  http://viaalpina2013.wordpress.com/2013/06/11/day-1-monaco-sospel-2/
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco proti Trstu Via Alpina začne v Le Jardin Exotique v zgornji Monako... nekaj dvigala, da dosežejo prvi označevalcev GR... Bo La turbie je zelo strmo pot navzgor. Zapuščamo la turbie Col de guerre poti zelo slabo označene doseči Peillon. Brez GPS ali pozoren do podroben zemljevid... dobre možnosti priti na napačno sled Preberite blog spodaj za podrobnosti o tej fazi http://viaalpina2013.WordPress.com/2013/06/11/Day-1-Monaco-Sospel-2/
 • Henk Nouws - 12.9.3
  The GPX file for this stage is very useful, and I can recommend it. The Via Alpina in Monaco follows a different path than shown on this website. You can find it on www.lonvia.de and download the GPX file for that part. There is a hotel in Peillon, but it is expensive.
  Samodejni prevod [Google]
  GPX datoteke v tej fazi je zelo koristno, in sem lahko priporoči. Via Alpina v Monaku ubralo drugo pot, kot je prikazano na tej spletni strani. Najdete ga na www.lonvia.de in naložite GPX datoteko za ta del. Ni hotel Peillon, vendar je drago.
 • Martin Schreiber - 11.4.24
  When searching the way from La Gorra to Col de Guerre, don't follow a small unmarked hiking path. The right path is found after entering an area with a car-gate and is marked by a way sign aiming to the La Turbie!

  To find the right way down to Monaco at La Turbie after following the main street for a few minutes, you have to take the smaller left road when seeing a path marker attached at a road sign in the middle of the forking.
  Samodejni prevod [Google]
  Pri iskanju poti iz La Gorra na Col de Guerre, ne sledijo majhen neoznačena pot pohodništvo. Desna pot se je pokazala po vstopu v območje z avto-vrat in je označena z znakom pot, katere cilj je La Turbie! Da bi našli pravo pot do Monaka v La Turbie po po glavni cesti za nekaj minut, morate sprejeti manjše levo pot, ko vidi pot oznako pritrjeno na prometnega znaka v sredini razkola.
 • Sabine Bade - 11.4.10
  Wer vom Schloss in Monaco in Richtung La Turbie geht, gelangt kurz hinter der Place d’Armes an eine Großbaustelle. Geht man hier auf der in Gehrichtung linken Straßenseite der Avenue du Prince Pierre weiter, gelangt man direkt zu einem Treppenaufgang, der hinauf zum Boulevard Rainier III führt. Rechts weiter befindet sich bereits nach wenigen Metern das nächste Via-Alpina-Hinweisschild.
  Samodejni prevod [Google]
  Kdo gre iz palače v Monaku v La Turbie doseže samo mimo Place d'Armes na gradbišču. Če smo tu na levi strani ceste v smeri hoje Avenue Prince Pierre še vodi neposredno na stopnišče, ki vodi do bulvarju Rainier III. Nahaja se tik po nekaj metrih naslednji Via Alpina znak.
 • Pietro Martinengo - 10.9.9
  Bonjour. Ce matin j'ai voulu parcourir la Via Alpina en partant de la place du Jardin Exotique vers La Turbie. Je regrette de vous dire que c'est l'abandon total. Pas de balises aux fourches, manque de debroussaillage.... Enfin, je n'ai pas reussi à individuer le parcours et pourtant je voulu emprunter tous les routes et le chemins, en allant et en retournant, à la recherche de Balises. Dommage.
  Samodejni prevod [Google]
  Dober dan. Danes zjutraj sem želela hoditi po poti Via Alpina, začenši z Place du Jardin Exotique La Turbie. Žal vam moram povedati, da je to skupna zapuščeni. Ni oznak za vilice, pomanjkanje debroussaillage .... Končno, nisem uspel individuate progo, pa vendar sem želel izposoditi vse ceste in poti, ki gredo in se vračajo, ki iščejo javljalniki. Škoda.
 • Pellizzaro Giuseppe - 10.4.4
  bella partenza
  Samodejni prevod [Google]
  Dober začetek
Zadnja sprememba : 19.12.18