Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : približna
GPX KML CSV
Lokacija
Avstrija
Vorarlberg
Bludenz
Schröcken
Lechtaler Alpen, Großes Walsertal
Lechtalquellgebiet
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R53 Schröcken » Buchboden
  |   6h05   |   22.5 km   |   849 m   |   1190 m

Po odsekanem svetu Allgäuerskih Alp, nam etapa nudi prvo slutnjo po ljubki in zeleni gričevnati krajini doline Großen Walsertales in zahodnega pogorja Lechquellengebirge. Še zadnja kamnita trdnjava, vrh Hochkünzelspitze, stoji ob poti in že smo zapustili visokogorski svet.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Schröcken
1263 m
| BC  1.4 km / 0h20
Unterboden
1135 m
| BC  7.5 km / 2h30
Schadonapass
1834 m
| C  0.3 km / 0h05
Biberacher Hütte
1846 m
| C  6.5 km / 1h30
Ober-Überlutalpe
1584 m
| B  6.8 km / 1h40
Buchboden
919 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Koristni topografski zemljevidi
 • Wanderschönes Feldkirch ~ Amt der Stadt Feldkirch (1:25.000)
 • Wandern in Vorarlberg - Walgau-Sonnenseite ~ Amt der Vorarlberger Landesregierung (1:40.000)
 • Wanderkarte Biosphärenpark Großes Walsertal ~ Tourismusvereine u. Gem. des Großen Walsertales (1:40.000)
 • WK 364 Bregenzerwald ~ Freytag&Berndt (1:50.000)
 • Nr. 3, Allgäuer Alpen, Kleinwalsertal ~ Kompass (1:50.000)
 • ÖK 50 112, 113, 142 ~ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (1:50.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Großes Walsertal ~ Rother (ISBN )
 • Der Große Walserweg ~ Geocenter Medienvertriebe Stuttgart (ISBN 3-930187-00-0)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Kat - 23.6.29
  Descending from Schröcken, do not cross the bridge at Unterboden. The GPX file is way out of date. It initially looks good but at the second of three side steps you will spend an hour stomping around a steep field, in the sun, looking for a way down into a ravine, hurting your ankles and getting cross.
 • Julien Trieste Monaco - 22.8.28
  Stayed at Biberarcher Hütte. Super scenic. A place you don't want to miss if you like sunset or sunrise. Kind of an old school hut, without hot showers. Very good food tho.
 • Piet Clerinx - 22.8.7
  An Alternative to stay a little while longer in the higher mountain area, is the track from Biberacherhütte to Faschina via the Hochschere. Only in good weather conditions. From Faschina you can easily reach the Franz-Josefhütte in about three quarters of an hour. Nice and agreabke stay there.
 • POPEYE GG - 19.2.3
  Samedi 30 juin 2018
  Encore une belle étape bien ensoleillée.
  Après Biberacher Hütte, le chemin est en balcon en travers d'une pente raide, attention à la glissade!
  La descente est longue et commence sur de la route en terre. Il ne faut pas rater le chemin qui coupe et l'évite dans un virage vers l'altitude 1200m, en suivant la pancarte et en quittant la trace GPX du site de la Via Alpina.
  A Buchboden, paysage bucolique depuis la pension Zum Jäger.
  Samodejni prevod [Google]
  Sobota, 30. junij, 2018 Še en lep sončen dan. Po Biberacher Hütte, pot je na balkonu čez strmo pobočje, pazi na zdrs! Spust je dolg in se začne na makadamski cesti. Ne smete zamuditi poti, ki jo izrežete in se izogibate obračanju v smeri nadmorske višine 1200 m, sledite oznaki in zapustite sled GPX mesta Via Alpina. V Buchbodenu, bukolična pokrajina iz penziona Zum Jäger.
 • Eva - 17.7.2
  Hiking from Feldkirch to Predjama

  In Schröcken there is a little convenience store (SPAR). Beautiful trail (lost the waymarks here and there, but easy to navigate your way back) once the road turns into a hiking path, loved it!
  Samodejni prevod [Google]
  Pohodništvo od Feldkircha do Predjame V Schröcknu je manjša trgovina (SPAR). Lepa steza (izgubljena znamenja tukaj in tam, a lahka pot nazaj), ko se cesta spremeni v pohodniško pot, jo je oboževala!
 • Daniel - 16.9.26
  From Ober-Überlutalpe to Buchboden there is a short-cut, which will save you from walking down the zig-zagging motorway going down. May be slippery when wet. It is not on the GPS track, but the way is sign-posted -with beautiful Via-Alpina logos! You can't miss it.

  In Buchboden there are just 3 places to stay: Gasthof Kreuz, Pension Jäger and Haus Schönacher. The latter is the first white house in the village. Everything was full, but when I called at Schönacher, the very friendly lady let me in a room that was originally closed for cleaning. €40 B&B. There is a reading table with books about local history and culture.
  Samodejni prevod [Google]
  Od Ober-Überlutalpe do Buchbodena je krajši rez, ki vas bo rešil od sprehajanja po zic-zaging avtocesti, ki se spušča. Lahko je spolzka, ko je mokra. Ni na GPS sledi, vendar je pot označena z lepimi Via-Alpininimi logotipi! Ne morete ga zamuditi. V mestu Buchboden so samo 3 mesta: Gasthof Kreuz, Pension Jäger in Haus Schönacher. Slednji je prva bela hiša v vasi. Vse je bilo polno, toda ko sem poklicala Schönacherja, me je zelo prijazna gospa pustila v sobo, ki je bila prvotno zaprta za čiščenje. 40 € nočitev z zajtrkom. Na voljo je bralna miza s knjigami o lokalni zgodovini in kulturi.
 • auf-guten-wegen - 16.7.31
  Von Buchboden in Richtung Schröcken: Auf halbem Weg von der Ober-Überlutalpe zur Biberacher Hütte verzweigt sich der Weg. Nördlich geht es über das Töbelejoch nach Schoppernau, während nach rechts bzw. nach Osten die Via Alpina zur Oberen Iscarneialpe abzweigt. Die Beschilderung folgt leider erst zu spät, d.h. nach der Abzweigung!
  Samodejni prevod [Google]
  Od Buchbodena v smeri Schröckena: Na pol poti od Ober-Überlutalpe do Biberacher Hütte se pot odcepi. Na severu gre čez Töbelejoch do Schoppernau, medtem ko se na desni ali proti vzhodu odcepi Via Alpina do zgornjega Iscarneialpe. Na žalost signalizacija sledi prepozno, torej po odcepu!
 • tof - 14.12.27
  Trieste-Monaco le 11/8/14

  Pluie toute la journée. Il est vrai que la descente depuis Schadonapass vers Buchboden est glissante.

  A Buchboden pas de logement à bon prix. Bon chocolat chaud à "l'hôtel des chasseurs". Bivouac plus loin en zone humide sur le chemin de l'étape suivante.
  Samodejni prevod [Google]
  Trst-Monako na 11/8/14 dež ves dan. Res je, da spust z Schadonapass za Buchboden spolzka. Buchboden ni poceni stanovanja. Vroča čokolada na "lovci" hotelirstva. Bivak dodatno mokrišče na poti do naslednjega koraka.
 • Thierry M - 14.1.25
  Monaco - Trieste
  Biberacher hutte is a great location to stop overnight.
  At Biberacher hutte, Schrocken is marked 2h30
  Schrocken - Korbalpe is an extra 1h30
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco - Trst Biberacher Hutte je odlična lokacija za čez noč ustaviti. Na Biberacher Hütte, je Schröcken označena 2h30 Schröcken - Korbalpe je dodatno 1h30
 • Mountain Girl - 13.10.21
  Trail from Biberacher Hut to Oberlutalpe runs along a rather steep slope. Trail is very narrow: not recommended under wet/ poor conditions.
  Samodejni prevod [Google]
  Pot od koče Biberacher Oberlutalpe teče po precej strmem pobočju. Pot je zelo ozko: odsvetujemo mokro / slabo pogojih.
 • Mountain Girl - 13.10.21
  At Unterboden be sure to stay on RIGHT side of river, following the trail for another ~1.5km until it finally crosses the river on a footbridge and heads steeply uphill.
  Samodejni prevod [Google]
  V Unterboden se prepričajte, da ostanejo na desni strani reke, po poti za drugo ~1.5km, dokler končno prečka reko na brvi in glave strmo navzgor.
 • Margy - 12.2.9
  Biberacher Hutte is so wonderful that we shortened the day and stayed for the night. Beautiful scenery and many close peaks to climb.
  Samodejni prevod [Google]
  Biberacher Hutte je tako čudovit, da smo skrajšali dan in ostal čez noč. Lepo pokrajino in veliko tesnih vrhovi plezati.
Zadnja sprememba : 19.12.16