Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Nemčija / Avstrija
Oberbayern
Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen
Wettersteingebirge

Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R44 Scharnitz » Meilerhütte
  |   7h45   |   19.1 km   |   1833 m   |   437 m

Čaka nas res zahtevna etapa. Prvi del zajema prehod čez sedlo Hohen Sattel, ki je višje od 1.495m, v Leutasch. Drugi del etape zaznamuje visokogorski svet. Vzpon, za katerega je značilen oster teren pogorja Wettersteingbirge, do koče Meilerhütte je strm.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Scharnitz
962 m
| B  2.8 km / 0h50
Sattelklamm
1255 m
| C  2.2 km / 1h05
Hoher Sattel
1492 m
| C  2.2 km / 0h30
Satteltal
1265 m
| B  1.4 km / 0h25
Ahrn
1096 m
| A  1.3 km / 0h20
Gasse
1114 m
| A  0.8 km / 0h10
Lehner
1101 m
| C  1 km / 0h15
Puitalm
1166 m
| C  2.9 km / 0h50
Bergleintal
1481 m
| D  1.7 km / 1h40
Leutascher Platt
2078 m
| D  2.8 km / 1h40
Meilerhütte
2354 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Koristni topografski zemljevidi
 • Nr. 4/3 Wetterstein, Mieminger Gebiree, Ost ~ Oesterreichischer Alpenverein (1:25.000)
 • WK 322, Wetterstein, Karwendel, Seefeld, Leutasch, Garmisch Partenkirchen ~ Freytag&Berndt (1:50.000)
 • Werdenfelser Land ~ Topographische Karte (1:50.000)
 • Nr. 25, Zugspitze - Mieminger Kette ~ Kompass (1:35.000)
 • ÖK 50 118, 117 ~ Bundersamt f. Eich- u. Vermessungswesen (1:50.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Österreichischer Weitwanderweg 01 "Nordalpenweg" ~ Styria (ISBN 3-222-11798-5)
Turistične ponudbe
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • POPEYE GG - 19.2.3
  Jeudi 21 juin 2018
  Nous avions heureusement aménagé notre découpage des étapes, et étions partis de Gasse. Une étape relativement courte donc, mais cependant assez sportive, notamment en montant au Leutascher Platt avec des passages dans des pierriers et de quasi escalade à certains endroits.
  Arrivée à la Meilerhütte sous un orage brusque et bien arrosé à ce refuge assez spartiate, avec des lavabos à l'eau froide dans un local annexe... mais sans eau. Accueil sympathique.
  Samodejni prevod [Google]
  Četrtek, 21. junij 2018 Z veseljem smo uredili naše rezalne faze in zapustili Gasse. Razmeroma kratek oder, vendar še vedno precej športen, vključno s plezanjem na Leutascher Platt s prehodi v melišča in skoraj plezanjem na nekaterih mestih. Prihod v Meilerhütte pod nenadno in dobro napojeno nevihto v tej precej spartanski koči, s ponori v hladni vodi v prilogi ... brez vode. Prijazno dobrodošlico.
 • SPYD - 17.8.11
  Etape effectivement "exigeante". Même la montée au Hoher Sattel est assez raide le long de ce grand ravin. La pause à Ahrn est nécessaire avant d'attaquer la montée au refuge. Attention un itinéraire pour le refuge est indiqué par le chemin 817 mais pour la ViaAlpina il faut suivre le chemin 801. On ne découvre le refuge qu'à la fin ! (100m en dessous). Mais quelle situation !
  Samodejni prevod [Google]
  Korak dejansko "zahteven". Tudi vzpon na Hoher Sattel je precej strm vzdolž te velike grape. Odmor v Ahrnu je potreben pred napadom na vzpon do zatočišča. Bodite previdni, pot za zatočišče je označena s cesto 817, vendar je za ViaAlpino potrebno slediti poti 801. Na koncu odkrijemo samo zatočišče! (100m spodaj). Toda kakšna situacija!
 • Eva - 17.7.21
  At Weidach, close to Gasse is a good supermarket. Spar in Scharnitz is closed. Hiking/biking trail from Scharnitz is closed due to construction work, a detour is signposted.
  Samodejni prevod [Google]
  V Weidachu, blizu mesta Gasse, je dober supermarket. Spar v Scharnitz je zaprt. Pohodniška in kolesarska pot iz Scharnitza je zaradi gradbenih del zaprta, obvoz je označen.
 • Daniel - 16.9.26
  At the Meilerhut, the highest hut on the VA around (2366m), do not forget to make use of the original Plumsklo.
  Samodejni prevod [Google]
  Na Meilerhutu, najvišji koči na VA okoli (2366m), ne pozabite uporabiti prvotnega Plumskla.
 • Daniel - 16.9.26
  Coming from Scharnitz, on the main road turn right 50m to go to the Bergwelt house. €30 B&B, very friendly elderly lady. In the breakfast room see all the stuffed hunting trophies.
  Samodejni prevod [Google]
  Prihajamo iz Scharnitza, na glavni cesti zavijemo desno 50m, da gremo do hiše Bergwelt. 30 € B & B, zelo prijazna starejša gospa. V zajtrkovalnici si lahko ogledate vse polnjene lovske trofeje.
 • Elisabeth - 12.12.24
  A la sortie ouest de Scharnitz, il n'y a aucune indication : il faut prendre à gauche ! Pas de balisage non plus à Ahrn. La personne que j'ai interrogée m'a dirigée sur l'itinéraire le plus difficile, très exposé, qui mène à un col donnant accès au site de Meilerhhütte. En prime une presque via ferrata pour rejoindre le sentier normal sous le refuge... A éviter absolument si vous êtes chargé !
  En arrivant à Ahrn, un balisage précis serait bienvenu.
  Samodejni prevod [Google]
  Na zahodnem robu Scharnitz, nič ne kaže, da mora ostati! Brez osvetlitve ni več Ahrn. Oseba, ki sem razgovor me je pripeljala na najbolj težkem poti, zelo izpostavljeni, kar je privedlo do prelaza omogoča dostop do mesta Meilerhhütte. Bonus skoraj ferata, da se pridružijo normalno pot v zavetju ... Da bi se izognili, če ste naložen! Prihod na Ahrn poseben označevalni bi bilo dobrodošlo.
 • Alpinisten - 12.9.24
  Wer schon einige Etappen hinter sich hat, sollte diese Etappe unbedingt unterteilen. Wir fanden eine sehr nette Unterkunft in Ahrn im "Haus Bergwelt"(Familie Klotz, Tel.: +43/(0)5214/6609). Im Dorf kann man im einzigen (Bio)-Restaurant sehr gut Essen. Dort bekommt man auch den "richtigen" Einstieg zur Meilerhütte erklärt. Der Aufstieg (5h) über den weiteren Weg geht über den Weg Nr. 801, der Einstieg kann allerdings leicht verpaßt werden...
  Samodejni prevod [Google]
  Če že imate nekaj korakov za njim, je treba razdeliti to fazo nujno. Našli smo zelo lepo lastnost, v Ahrn "hiša gori« (Klotz družina, Tel: 43 / (0) 5214/6609). V vasi si lahko v enem (bio), restavracija zelo dobro hrano. Tu boste dobili tudi razglašena za "desno" vstop Meilerhütte. Rast (5h) o tem, kako naprej, je po poti št 801, lahko vnos zgrešijo, vendar ...
 • robert - 12.7.28
  Attention , en venant de Scharnitz les premiers panneaux rencontrés indiquant la Meilerhutte conduisent à un itinéraire difficile (balisage noir)
  Samodejni prevod [Google]
  Pozor, vse od prvih plošč izpolnjeni Scharnitz kaže Meilerhütte vodijo do težkih poti (označen črno)
 • Mountain Girl - 12.4.2
  Caution on the final 800 meters before the hut. Trail markers are few, and in fog or bad weather, trail may not be visible. There is some scrambling around boulders involved.
  Samodejni prevod [Google]
  Opozorilo o zaključnem 800 metrov pred kočo. Trail označevalci so redki in v megli ali ob slabem vremenu, proga ne sme biti vidna. Tukaj je nekaj pokvari okoli vključenih skalami.
 • Margy - 12.2.7
  19/6/11 Meilerhutte is a warm inviting hut on a high pass. Comfortable rooms and good food. As expected, a long steep climb.
  Samodejni prevod [Google]
  19/6/11 Meilerhutte je toplo vabi Koča na visoke žoge. Udobne sobe in dobro hrano. Kot je bilo pričakovati, dolgo strmo vzpenjati.
Zadnja sprememba : 19.12.16