Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Avstrija / Slovenija
Kärnten
Villach Land
Kranjska gora / Arnoldstein
Julijske Alpe, Karawanken
Triglavski narodni park
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R15 Dom v Tamarju » Thörl-Maglern
  |   6h10   |   23.7 km   |   659 m   |   1123 m

Začnemo v ledeniški dolini Planica, po kateri se skozi gozdove in pod mogočnimi skalnatimi vrhovi sprehodimo do skakalnic v Planici. Gremo pod smučišči skozi Podkoren in se vzpnemo na Korensko sedlo. Tedaj že prispemo v Karavanke. Sledi vzpon do planine Seltschacher Alm nato pa dospemo do Dreiländereck am Ofen – Tromeje (1.509m), kjer je stičišče treh dežel, Italije, Avstrije in Slovenije.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Dom v Tamarju
1109 m
| B  8.4 km / 1h20
Podkoren
841 m
| D  3.5 km / 0h50
Korensko sedlo / Wurzenpass
1077 m
| C  2.8 km / 1h30
Dreiländereckhütte
1453 m
| C  9 km / 2h30
Thörl-Maglern
649 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Transverzala Südalpiner Weitwanderweg 03, pot KGW Kärntner Grenzweg.
Koristni topografski zemljevidi
 • Julijske Alpe, vzhodni del ~ Planinska zveza Slovenije (1 : 50 000)
 • ÖK 200 ~ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (1:50.000)
 • WK 224, Faakersee, Villach, Unteres Gailtal ~ Freitag & Berndt (1:50.000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Vodnik po Julijskih Alpah ~ Planinska zveza Slovenije (ISBN 961-6156-08-x)
 • Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji ~ Planinska zveza Slovenije (ISBN 961-6156-10-1)
 • Karawanken, Hans M, Tuschar ~ Bergverlag Rudolf Rother München (ISBN 3-7633-1262-5)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • mackedr - 18.10.8
  There is no hotel on the Wurzenpass. The restaurant owner told me this. I was travelling W to E, so went to Podkoren, where there is a nice country hotel the Vitranc, phone +386 4 580 95 20. In Thörl-Maglern the police told me there is no hotel, but there is one about 3km towards Arnoldstein and Villach, on the right side of the road. This is closed on Tuesday - the day I was there. The Hotel Wallnerwirt in Arnoldstein, phone +43 4255 2356 is about the only hotel there that is open. It is on the Maglern side of the town. I did go to the Linde, but they only function as a restaurant. If you stay there and are heading West, you could change the route and go from Wurzenpass to the Wallnerwirt, then road walk to Maglern. If you are heading East, you can go up from Wallnerwirt Wurzenpass under the ski lift - but not, of course, on the ski lift! Do note that the sign post in Maglern to Feistritzer gives a time of 7:30. Happy walking.
  Samodejni prevod [Google]
  V Wurzenpassu ni hotela. Lastnik restavracije mi je to povedal. Potoval sem do W, zato sem odšel v Podkoren, kjer je prijeten podeželski hotel Vitranc, telefon +386 4 580 95 20. V Thörl-Maglernu mi je policija povedala, da ni hotela, vendar je ena približno 3 km proti Arnoldsteina in Beljaka, na desni strani ceste. To je zaprt v torek - dan, ko sem bil tam. Hotel Wallnerwirt v Arnoldsteinu, telefon +43 4255 2356, je edini hotel, ki je odprt. Nahaja se na maglernski strani mesta. Šel sem na Linde, vendar delujejo le kot restavracija. Če ostanete tam in se peljete proti zahodu, lahko spremenite pot in greste od Wurzenpassa do Wallnerwirt, nato pa do ceste do Maglerna. Če se odpravljate proti vzhodu, se lahko pod Wallnerwirt Wurzenpass povzpnete pod žičnico - vendar seveda ne na žičnici! Ne pozabite, da znak v Maglernu na Feistritzer daje čas 7:30. Srečno hojo.
 • POPEYE GG - 18.6.13
  20 juin 2017
  Etape sans aucune difficulté, sauf la distance (27km) et la chaleur.
  Saut de ski d'été à Podkoren, et entrainement aux rollers.
  Traversée de la frontière avec l'Autriche: les échanges vont être plus faciles!
  Le chemin passe par le Dreiländereck, point commun à la Slovénie, l'Autriche et l'Italie.
  Difficulté de trouver un hébergement à Thörl Maglern: le Gasthaus Bar Hallo est fermé, mais il y a l'hôtel Neuwirtshaus (où j'ai dîné), et une Zimmerfrei (chambre d'hôte) le long de la route principale, avec ses sympathiques propriétaires âgés (petit-déjeuner fabuleux).
  Pour le ravitaillement (limité!), il faut suivre la route jusqu'à l'Italie toute proche.
  Samodejni prevod [Google]
  20. junij 2017 Faza brez težav, razen razdalje (27 km) in toplote. Poletni smučarski skok v Podkorenu in rolanje. Prečkanje meje z Avstrijo: izmenjave bodo lažje! Pot vodi skozi skupno točko Dreiländereck v Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Težavnost nastanitve v Thörl Maglern: Gasthaus Bar Hallo je zaprt, vendar je Hotel Neuwirtshaus (kjer sem imel večerjo), in Zimmerfrei (nočitev z zajtrkom) ob glavni cesti, s svojo Prijazni starejši lastniki (čudovit zajtrk). Za polnjenje (omejeno!), Sledite cesti do bližnje Italije.
 • Eva - 17.9.1
  I went to Kransjka gora to get resupplies. There's a nice hiking trail through the forest from Podkoren. Also the Eko Natur Kamp (15,- pppn) near Kransjka Gora is a really nice place to take a day off. I was the only overnight guest in Dom v Tamarju, it's 10,- for members of any kind of mountaineer club.
  Samodejni prevod [Google]
  Odšel sem na Kransjko goro, da sem dobil oskrbo. Obstaja lep pohodniška pot skozi gozd iz Podkorena. Tudi Eko Natur Kamp (15, - pppn) v bližini Kransjke Gore je res prijeten kraj za oddih. Bil sem edini noči v Domu v Tamarju, 10 let, za člane kakršnega koli gorniškega kluba.
 • em - 15.8.3
  19/7/2015
  Il Bar Gasthaus Hallo a Thörl-Maglern e` aperto. Ha solo 5 camere quindi e` consigliabile prenotare.
  Samodejni prevod [Google]
  19/07/2015 Gasthaus Bar Hallo v Thörl-Maglern je odprt. To je le 5 sob, zato je priporočljivo, da rezervirate.
 • Tof - 14.10.27
  Monaco trieste, 07/07/2014

  Départ de Kranjska Gora suite à problèmes techniques. A Thorl, la station service propose désormais des ravitaillements satisfaisants de mon point de vue. L'hotel en bordure de route est en vente (fermé). Possibilité de bivouac dans un champ après les dernières maisons sur l'étape du lendemain, avant le début de la montée vers.
  Samodejni prevod [Google]
  Monaco Trst, 2014/07/07 iz Kranjske Gore zaradi tehničnih težav. Thörl, bencinska postaja zdaj ponuja zadovoljive oskrbe z mojega vidika. Hotel cesti je naprodaj (zaprta). Možnost kampiranja na področju, po zadnjih hiš na odru jutrišnjo pred začetkom vzpona.
 • Martine Keller - 13.3.23
  Dans le sens Thörl Maglern -Trieste:
  La carte au 1/50000 fournie par le site slovène est intéressante mais ne suffit pas car le balisage est plutôt "light". En revanche, la trace pour GPS téléchargeable sur le site de la VA est de très bonne qualité. Elle m'a été très utile.
  Samodejni prevod [Google]
  V smislu Thörl Maglern-Trst: kartica 1/50000, ki jih je slovenski strani je zanimivo, vendar ne dovolj, ker pribitek je precej "luč". Vendar GPS sled prenesti s spletne strani VA je zelo dobra. Bila je zelo koristno.
 • Elisabeth - 12.11.30
  Ouf ! Le balisage devient correct quand on entre en Autriche.
  Attention : il n'y a pas de vrai ravitaillement à Thörl-Maglen (juste un dépannage à la station-service). J'ai dû aller à pied à Arnoldstein, à environ 4 km.
  Samodejni prevod [Google]
  Fuj! Oznake je pravilna, ko vstopite Avstrijo. Opozorilo: ni realnem gorivom Thörl Maglen (samo odpravljanje težav bencinska črpalka). Moral sem hoditi na Arnoldstein, približno 4 km.
 • Daniel - 11.10.20
  Podkoren is a pretty village with some very old houses. There is also some accommodation.
  In Thorl you can stay in the roadside hotel 'Hello!' for 27 + bf. Don't let this horrible name put you off, the place is OK. The owner will tell you all about the history of the house, of the time this place was a brizzling border station between the fiendish nations of Austria and Italy on the main trading route. Also have a look at his collection of ancient photographs hanging near the bar. There you see pictures of the brave WWI soldiers, standing in front of this house ready to defeat the enemy for once and for all!
  Samodejni prevod [Google]
  Podkoren je lepa vasica z nekaj zelo starih hiš. Obstaja tudi nekaj nastanitve. V Thörl lahko ostanejo v obcestnem hotelu "Pozdravljeni!" Za 27 + bf. Ne pustite, da to grozno ime si dal off, mesto je v redu. Lastnik vam bo povedal vse o zgodovini hiše, v času, ko ta kraj je bil brizzling obmejna postaja med peklenska narodi Avstrije in Italije, na glavni trgovski poti. Prav tako si oglejte svojo zbirko starih fotografij visi v bližini bara. Tukaj si lahko ogledate slike iz pogumnih vojakov prve svetovne vojne, ki stojijo pred to hišo pripravljeni premagati nasprotnika za enkrat za vselej!
 • vohi - 10.8.29
  Aktuelle Preise (Aug. 2010) Dom v. Tamarju: Übernachtung 8 Euro, Frühstück 4 Euro
  Samodejni prevod [Google]
  Tekoče cene (avgust 2010), Dom proti Tamarju: 8 € nočitev, zajtrk 4 €
 • Jean-Luc - 10.4.30
  Restez vigilant à l'approche de Thörl Maglern. Il y a un petit risque de s'égarer parmi les nombreux chemins
  Samodejni prevod [Google]
  Ostani budno Maglern pristop Thörl. Obstaja majhno tveganje za pridobivanje izgubljen med številnimi potmi
Zadnja sprememba : 19.12.15