Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Slovenija


Bovec, Kranjska Gora
Julijske Alpe
Triglavski narodni park
Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R14 Trenta » Dom v Tamarju
  |   6h45   |   14 km   |   1188 m   |   709 m

Cette étape parcourt la vallée de Trenta jusqu’à la source de la Soča. L’ascension vers Vršič, le col routier le plus élevé de Slovénie, permet de revoir la belle vallée de Trenta. Passer Vršič et monter vers le Sleme, parsemé de petits lacs, offrant de superbes vues sur la vallée de Tamar en contrebas et en hauteur les parois imposantes du Jalovec et du Mojstrovka. Une des plus belles étapes !

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Trenta
623 m
| C  4.8 km / 1h30
Koča pri izviru Soče
884 m
| D  4.2 km / 2h00
Vršič
1615 m
| D  2.3 km / 1h00
Sleme
1810 m
| D  2.7 km / 2h15
Dom v Tamarju
1109 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Druge velike pešpoti in variante
Jalovec (2645m). Variante: Du refuge Dom v Tamarju monter vers le col Kotovo sedlo et continuer ver le sommet du Jalovec qui domine les vallées de Trenta et de Tamar (5-6h). Descendre vers le bivouac Zavetišče pod Špičkom (2h) puis le refuge Koča pri izviru Soče (4h30'). Tour de deux jours, très exigeant, sur un sentier bien sécurisé. Recommandé mais réservé aux randonneurs expérimentés.
Koristni topografski zemljevidi
 • Julijske Alpe, vzhodni del ~ Planinska zveza Slovenije (1 : 50 000)
 • Gorenjska ~ Geodetski zavod Slovenije (1 : 50 000)
 • Triglav ~ Planinska zveza Slovenije (1 : 25 000)
Koristni pohodniški vodniki
 • Slovenska planinska pot ~ Planinska zveza Slovenije (ISBN 961-6156-11-x)
 • Vodnik po Julijskih Alpah ~ Planinska zveza Slovenije (ISBN 961-6156-08-x)
 • Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji ~ Planinska zveza Slovenije (ISBN 961-6156-10-1)
Turistične ponudbe
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Mackedr - 19.9.6
  Walking west to east. Below. The waterfall, on your left, is a wall of large rocks, With a good path on the right of it. Follow that path. At about 1300 m, with a cliff in front of you, take the path on your left, which is soon marked with circles. If. You get into difficult ground (which I did), you have gone too high, so go back. It is easier to see the right route looking back. Enjoy your walk.
  Samodejni prevod [Google]
  Hodi zahod proti vzhodu. Spodaj. Slap, na vaši levi, je stena velikih kamnin, z dobre poti na desni strani. Sledite tej poti. Približno 1300 m s pečino pred seboj zavijete na levo pot, ki jo kmalu označimo s krogi. Če. Zaideš v težko zemljo (kar sem storil), previsoko si šel, zato se vrni nazaj. Lažje je videti pravo pot, ki gleda nazaj. Uživajte v sprehodu.
 • POPEYE GG - 18.6.13
  19 juin 2017
  Dernière étape 100% slovène, et où on retrouve des torrents.
  On quitte ici le Triglav, après un superbe panorama à Vrsic (accessible en voiture, d'où beaucoup de touristes et de cyclo-sportifs).
  En arrivant en fin de la première montée à 900m d'altitude, au refuge Koca pri Izviru Koce, j'ai malheureusement raté la source de la Izvir pourtant toute proche.
  L'arrivée sur le refuge Dom V Tamarju se fait par un chemin chaotique.
  Samodejni prevod [Google]
  19. junij 2017 Zadnja faza 100% slovenska in kjer najdemo torrente. Tu zapustimo Triglav, po odlični panorami do Vršiča (dostopna z avtomobilom, od koder je veliko turistov in ciklo-športnikov). Ob koncu prvega vzpona na 900 m nadmorske višine, na pribežališču Koca Prii Izviru Koce, sem na žalost zamudil vir bližnjega Izvira. Prihod na Dom V Tamarju je na kaotičen način.
 • Eva - 17.9.1
  A beautiful route from Vršič to Tamar. If you stay on the main hiking trail (probably easier when you come from Tamar like me) it's an easy going hike with beautiful views. Jeej! The grocery store in Trenta is open until 9. It's small, but good enough.
  Samodejni prevod [Google]
  Prelepa pot od Vršiča do Tamarja. Če ostanete na glavni pohodniški poti (ki je verjetno lažja, ko prihajate iz Tamarja, kot sem jaz), je to preprost sprehod z lepimi razgledi. Jeej! Trgovina v Trenti je odprta do 9. Je majhna, vendar dovolj dobra.
 • Jean-Pierre G. - 15.7.28
  Warning : According to the indications on the hiking maps, the passage at the end of the stage, just before the Črna voda waterfall, should be secured with cables. Well it isn’t. On the contrary, due to a landslide approximately 300 meters of the trail have been washed down and away. One is forced to climb through very steep and slipper terrain. The crossing is difficult and not without danger, especially with a heavy pack and after seven hiking-hours. The alternative: Take the path over the Grlo-peak (fork 300 meters before the ascent to Slemenova spica) and reach Dom v. Tamariu from the East.
  Samodejni prevod [Google]
  Opozorilo: V skladu z navedbami na pohodniških zemljevidov, prehod na koncu faze, tik pred Črne Voda slapa, je treba zavarovati s kabli. Torej ni. Ravno nasprotno, zaradi plazu so bili približno 300 metrov poti sperejo in proč. Eden od njih je prisiljen splezati skozi zelo strmi in natikači terenu. Prehod je težak in ni brez nevarnosti, zlasti s težkim pakiranja in po sedmih planinskih ur. Alternativa: Vzemite pot čez grlo-vrha (vilic 300 metrov pred vzponom na Slemenovo špico) in doseže Dom v Tamariu iz vzhoda..
 • Elisabeth - 12.11.30
  Il y a un camping très sympa en aval de Trenta. Le Sotcha trail recommandé par Robert est très agréable. Entre Sleme et Tamar, le passage difficile se dégrade de plus en plus : une échelle serait bienvenue ! C'est la seule des 50 étapes que j'ai faites dont le temps de marche est exact.
  Samodejni prevod [Google]
  Tam je zelo lepo kampiranje navzdol Trenta. Pot Sotcha Priporočena Robert je zelo lepo. Sleme med Tamarjem in težko prehodno razgradi več: lestvice bi bila dobrodošla! To je le 50 korakov, ki sem jih, katerih delovanje je pravi čas.
 • Daniel - 11.10.20
  At Isuro Soce and at the pass (Vrsic) there is accommodation. Check at the info-center at Trenta first!
  Just before Isuro Soce do not miss the sudden turn right at about 100 meters before this place. It is a small path between to stone walls. Look for the circled track sign. (Use the track that you can download here and put it on your GPS, it is very accurate!)
  The part between Sleme to Tamar is 1 hour shorter then mentioned on this guide: 75 minutes at the most! That makes only 5h45 for the entire stage of today. But beware, today is the highest climb of the entire Slovenian part. Now that you gained one hour time, spend it to climb the Slemenova Spica. Spectacular view from there, well recommended! From Sleme to Tamar there is a difficult passage going down a narrow gorge.
  I noticed no problems on the trail in September 2011!
  Samodejni prevod [Google]
  Na Isuro Soče in na prehodu (Vršič) je nastanitev. Prijava na info-center v Trenti prvi! Tik pred Isuro Soče ne zamudite nenaden preobrat tik ob približno 100 metrov pred tem mestu. To je majhen za pot med kamnitimi zidovi. Bodite pozorni na znak obkrožila tira. (Uporabite skladbo, ki jo lahko prenesete tukaj in ga namestite na vaš GPS je zelo natančen!) Del med Sleme v Tamar traja 1 uro krajše od navedenih v tem priročniku: 75 minut pri največ! To naredi samo 5h45 za celotno fazo danes. Toda pozor, danes je najvišji vzpon na celotnem slovenskem delu. Zdaj, ko ste pridobili eno uro časa, da preživijo, da plezati Slemenovo špico. Spektakularen pogled od tam pa priporočljivo! Iz Slemena v Tamar je težko prehod bo po ozki sotesko. Opazil sem, nobenih težav na poti v septembru 2011!
 • Alpinisten - 11.9.7
  Das letzte Stück des Abstieges in Richtung Dom v Tamarju war im August 2011 recht beschädigt wegen starker Regenfälle.Unbedingt aufpassen! Leider sind die Hüttenwirte auf Dom v Tamarju sehr unfreundlich, dabei ist es eigentlich eine schöne Hütte...
  Samodejni prevod [Google]
  Zadnji košček za spust do Doma v Tamarju je bila močno poškodovana v avgustu 2011, da pazi na močno Regenfälle.Unbedingt! Žal zatočišče osebje na domu v Tamarju so zelo nesramni, kot je dejansko lep vikend ...
 • robert - 11.7.11
  Ne pas suivre le descriptif au début de l'étape mais rejoindre le Soca Trail : sentier qui remonte la rive droite de la Soca et permet d'éviter la route goudronnée . Une passerelle en face du centre d'information de Trenta ou une autre 300m en aval y mène.
  Samodejni prevod [Google]
  Ne sledite opis na začetku fazi, vendar pridruži pot Soška pot, ki gre gor na desnem bregu Soče ter se izogiba asfaltirani cesti. Pešpot pred informacijskega centra Trenti ali drug 300m v smeri toka proti njej.
 • vohi - 10.8.29
  Aktuelle Preise (Aug. 2010) Trenta (nicht Campingplatz, sondern erste darauffolgende Alpenvereins-Zimmerherberge): Übernachtung + Frühstück 16 Euro
  Samodejni prevod [Google]
  Tekoče cene (avgust 2010), Trenta (ni kampiranje, ampak najprej po sobi Alpine Club dom): namestitev z zajtrkom Euro 16
 • vohi - 10.8.29
  Vorsicht, nicht den falschen Weg (mit gleichem Symbol) ohne Seil in Richtung Jalovec gehen.. Dort folgt ein kräfteraubender Geröllfeldaufstieg und anschließend die einzige Möglichkeit, über einen Klettersteig weiterzukommen..(oder das Geröllfeld wieder herunter zu kletter..sehr gefährlich!)
  Samodejni prevod [Google]
  Pozor, ne gredo v napačno smer (z isto oznako) brez vrvi v smeri Jalovca .. Tam je moč porabi melišča vzpon, nato pa je edini način za doseganje napredka na plezanju .. sledi (ali melišča splezati nazaj .. zelo nevarno!)
Zadnja sprememba : 19.12.15