Sestavite svoj vodnik
Naloži pot
Kakovost : zelo dobra
GPX KML CSV
Lokacija
Slovenija


Idrija
Idrijsko hribovje

Legenda   
Etapna točka (začetek ali konec etape)
Vmesna etapa (možnosti prenočitve)
Vrh
Prelaz
Mesto, kraj
Drug kraj

Krepcila
Zdravnik
Lekarna
Pekarna / trgovina z živili
Trgovina z železnino / s športnimi oblacil
Pošta
Banka / bankomat
Vlak
Avtobus
Taksi
Dostop z zasebnimi prevoznimi sredstvi

A Asfaltirana ali tlakovana cesta
B Netlakovana cesta
C Mulatjera
D Gorska pot
E Opremljena pot (jeklenice in stopnice)
F Brezpotje

Sprehod / turizem (široka neizpostavljena pot)
Ekskurzija (gorska pot, v časih ozka in izpostavljena)
Alpinistična pešpot (opremljena pot ali zelo izpostavljena, snežišča, skalnati bloki)
R6 Črni vrh » Idrija
  |   2h10   |   11.9 km   |   129 m   |   407 m

Pot nas bo vodila po Idrijskem hribovju, kjer lahko proti zahodu opazujemo širne gozdove Trnovskega gozda. V dokaj kratki in precej ravninski etapi bomo lahko uživali v svežem zraku in prijetnem zavetju gozdov, skozi katere se bomo podali. Le ob koncu nas čaka še strm spust, ki nas privede v eno najstarejših slovenskih mest - Idrijo, znano po rudniku živega srebra, idrijski čipki in klavžih.

Točka Odsek
Ime Storitve Informacija Markacija
Črni vrh
638 m
| C  1.8 km / 0h15
Predgriže
646 m
| B  3.6 km / 0h40
Idrijski log
652 m
| D  6.5 km / 1h15
Idrija
358 m
Podrobni opis poti
Naravna in kulturna dediščina
Koristni topografski zemljevidi
 • Notranjski kras ~ Geodetski zavod Slovenije (1 : 50 000)
Komentarji

Ljubezen na prvi pogled, kritika? Dodajte svoj komentar k tej etapi. Za bolj splošne opombe uporabite možnost oddaje komentarjev na strani Besede pohodnikov Vie Alpine.
 


max. 1000 znakov
 • Julien Trieste Monaco - 22.8.5
  At Crni Vrh the hotel was close as it welcomes Ukrainian refugees. There another place that is never mentioned: Turistična Kmetija Pr Mark. There are rooms restaurant and a camping. Lots of nice grassy spots but no so much of shade. 25€ for camping and dinner. Friendly owner.
 • Oliver - 22.7.4
  Hostel in idrija is open. A bit run down but great value for the price. Super friendly staff too.
 • Karsten - 22.7.4
  I highly recommend Idrija Hostel!
  Built to be a monastery it has plenty of space (I had a 12 bed room for myself...). Fully equipped kitchens with free coffee, toast & jam (19.- dorm bed).
  Very friendly & supportive staff! Big help in organizing my next stage.
  Again - highly recommended!
 • Maria - 22.5.8

  The youth hostel in Idrija is closed until further notice.
 • Carsten - 22.1.10
  Idrija: first full-service town since Trieste; all major supermarket chains with big stores.
  Geopark 100m off route, at suspension bridge across river, c.2km before Idrija.
 • Wanderin - 19.5.17
  Sehr günstiges regionales Essen in Idrija bei Pri Skafarju. Gute Busverbindung zwischen Idrija und Ljubljana. Von Idrija sind wir in 5 Tagen nach Triest gelaufen. Es war eine absolut wundervolle Tour!
  Samodejni prevod [Google]
  Zelo poceni regionalna hrana v Idriji pri Pri Skafarju. Dobra avtobusna povezava med Idrijo in Ljubljano. Iz Idrije smo v 5 dneh odšli v Trst. To je bila čudovita tura!
 • POPEYE GG - 18.6.12
  12 juin 2017
  L'étape R6 étant trop courte, j'ai prolongé jusqu'à Idrsek (début de l'étape R7).
  Le Suisse Fabian me quitte à Idrija pour rejoindre Ljubljana, d'où il reprendra la Via Alpina plus loin). Après notre repas de midi commun, je repart donc seul dans une montée qui m'en fait baver sous la chaleur!
  J'ai trouver l'hébergement à l'auberge Fortuna (il fallait téléphoner, dur dur quand on ne parle pas le slovène, mon anglais et celui de mon hôte étant des plus succinct!). Il se trouve sur la hauteur avant de descendre sur Idrsek.
  Samodejni prevod [Google]
  12. junij 2017 Ker je korak R6 prekratek, sem se razširil na Idrsek (začetek koraka R7). Švicarski Fabian me zapusti v Idrijo, da se pridružim Ljubljani, kjer bo nadaljeval Via Alpino. Po našem skupnem kosilu pustim sam v vzponu, ki me spravlja v vročino! Namestitev sem našla v hostlu Fortuna (morali ste klicati težko, težko, ko ne govorite slovensko, moj angleški in moj gostitelj sta zelo jedrnata!). On je na višini, preden se spusti na Idrsek.
 • Eva - 17.9.15
  Between Idrija and Idrijski Log the blazings don't fully match the GPS track, for as far as there are blazings. It's a mess, a lot of muddy forest roads, overgrown trails and cut down trees. I think the ice storm of three years ago and this bug that is killing trees kind of damaged this part of the forest.
  Samodejni prevod [Google]
  Med Idrijo in Idrijskim logom se markacije v celoti ne ujemajo z GPS sledi, kolikor je to že tako. To je nered, veliko blatnih gozdnih cest, zaraščenih poti in posekanih dreves. Mislim, da je ledena nevihta pred tremi leti in ta hrošč, ki ubija drevesa, nekako poškodovala ta del gozda.
 • Klaus - 16.9.16
  Tour 13.09.2016 - 3:45h
  Direkt im Anschluss an die vorherige Tour ab 14:15 in Crni Vrh.
  Anfangs ohne GPS nicht zu findende Wegführung. Dann ca. 2h auf einer Asphaltstraße, ein Steilabstieg im Wald - bei dem man auf Grund von dichtem Buschwerk z.T. seine Füße nicht mehr sieht - und zum Schluss noch eine gute halbe Stunde entlang eines Bewässerungsgrabens in die ehem. Quecksilberstadt Idrija.

  Gostlina Pri Škafarju nahe des Hauptplatzes hat geschlossen, aber eine nette Nachbarin - die klöppelnd vor ihrem Laden sitzt - kann helfen: einfaches Zimmer für 35€ incl. Frühstück.
  Samodejni prevod [Google]
  Tura 13.09.2016 - 3: 45h Takoj po predhodni turneji od 14:15 v Crnem Vrhu. Sprva brez GPS-a ne najdete vodnika. Nato približno 2 uri po asfaltni cesti, strm spust v gozdu - kjer ga zaradi debelih grmov delno ne vidijo noge - in končno dobrih pol ure vzdolž namakalnega jarka v nekdanjem mestu živega srebra Idrija. Gostlina Pri Škafarju blizu glavnega trga je zaprta, a prijazna soseda - ki sedi pred svojo trgovino - lahko pomaga: preprosta soba za 35 € vključno z zajtrkom.
 • clemens - 15.9.18
  As this day of hiking is quite short and the next day quite long, I found an accomodation an additional 2 walking hours and 7 km from the City of Idrija. 50 m from the crossing of the trail (street) with the street downhill to Mokraska is the guesthouse Fortuna (0038640600811, kmechi.hram@siol.net, Idrsek 1A,Razpotje 5281,Sp.Idria) very nice and friendly
  family business with good food. It is not shown on the Via Alpina map, but deserves to be visited.
  Samodejni prevod [Google]
  Ker je ta dan pohodništva precej kratka in naslednji dan precej dolg, sem našel Prenočišča dodatnih 2 Organizirani uri in 7 km od mesta Idrije. 50 m od križanja poti (ulica) s ulici navzdol do Mokraska je Gostišče Fortuna (0038640600811, kmechi.hram@siol.net, Idršek 1A, Razpotje 5281, Sp.Idria) zelo lepo in prijazno družinsko podjetje z dobro hrana. To se ni prikazana na Via Alpina zemljevidu, vendar si zasluži, da ga bodo obiskali.
 • Mountain Girl - 13.10.21
  At Idriski Log junction, turn L on asphalt road, then R after ~30m. onto what looks like a private driveway. (A badly-faded marker can be discerned on the rock wall.) Trail continues beyond the driveway into the woods. Watch for a Husky dog kennel on your left to be sure you're on the right track!
  Samodejni prevod [Google]
  Na križišču Idriski dnevnik, vklopite L asfaltni cesti, nato R po ~ 30m. na kakšen izgleda kot zasebni dovoz. (Slabo blede označevalec lahko opazimo na skalne stene). Pot se nadaljuje po dovozu v gozd. Pazi za hripav pes obcestni jarek na levi se prepričajte ste na pravi poti
 • Andrea - 13.5.31
  In Idrija enjoy a traditionional chinese massage & foot reflexology: Salon Kitajske Masaze Gini, Kosovelova ul. 17 (close to Gostisce Barbara) Tel. 041 456 478. Probably your hosts can make an appointment, as the lady is not speaking English or German.
  Samodejni prevod [Google]
  V Idriji uživajte traditionional kitajska masaža in refleksna masaža stopal: Salon Kitajske Masaze Gini, Kosovelova ul. 17 (blizu gostišča Barbara) Tel. 041 456 478. Verjetno Gostitelji vam bo sestanek, saj je gospa ne govori angleško ali nemško.
 • Henk - 13.4.27
  From Črni Vrh onwards, the trailblazes get worn. The gpx track from this website is excellent and will save you time and trouble.
  Samodejni prevod [Google]
  Iz Črnega Vrha dalje, dobijo trailblazes nosili. Gpx skladbo s te spletne strani je odlična in vam bo prihranilo čas in trud.
 • Mountain Girl - 12.10.16
  "Gostisce Barbara" is another nice option in Idrija. Great ethnic food, comfortable rooms.
  Samodejni prevod [Google]
  »Gostišče Barbara" je še lepo možnost v Idriji. Velika etnične hrane, udobne sobe.
 • Daniel - 11.10.20
  IMPORTANT: If you walk the reverse direction, from Idrija to Crni Vrg, note that the footbridge near lake Divje is closed! There is an alternative footbridge about 1 km north. From Idrija, following the former railway, by the little guard-house go down and cross that footbridge. (Be careful: this bridge is very unsafe too!) From there, follow the east-bank past lake Divje. Some 100's of meters after, the track suddenly goes sharp left uphill.

  Lots of B&B downtown in Idrija. The Dutch will like to stay in the Pizzeria, which is Kut.
  Samodejni prevod [Google]
  POMEMBNO: Če hodiš v obratni smeri, od Idrije do črnega VRG, upoštevajte, da se zapre brv v bližini Divjega jezera! Obstaja možnost brv približno 1 km severno. Od Idrije, po nekdanji železniški z malo stražnice dol in čez to brv. (Pozor: ta most je zelo nevarno preveč!) Od tu sledi vzhodno-Bank mimo Divjega jezera. Nekateri na 100 metrov po tem, steza nenadoma gre ostro levo v hrib. Veliko B & B centru v Idriji. Nizozemska bo želel ostati v picerijo, ki je Kut.
 • Alpinisten - 11.9.7
  In Idria wegen Unterkunft an die Touristeninformation wenden, man kommt direkt dort vorbei. Die Apartma Andrea liegen weit außerhalb und sind nur mit dem Bus erreichbar.Wir möchten die Apartma "Na Starmu Placa" empfehlen (Tel.00386 31 603 333)
  Samodejni prevod [Google]
  Obrnite se v Idriji za nastanitev v turističnem informacijskem centru, boste prišli tja. Apartma Andrea, so daleč in samo z avtobusom erreichbar.Wir želite Apartma »No Starmu Placa" priporočite (Tel.00386 31603333)
 • Apartma Rožica - 11.7.13
  Apartma Rožica lies in the city centre of town Idrija and offers affordable accomodation with breakfast in rooms with air-conditioning, mini-bar, 24/7 Wifi high-speed Internet access and cooking facilities. The Family informs you about local sights, dishes and possibilities. Warmly recommended to all long-distance hikers going across Via Alpina!
  Samodejni prevod [Google]
  Apartma Rožica leži v središču mesta Idrija in ponuja cenovno ugodno namestitev z zajtrkom v sobi s klimatsko napravo, mini-bar, 24/7 WiFi visoke hitrosti dostopa do interneta in opremo za kuhanje. Družinska vas obvešča o lokalnih znamenitosti, jedi in možnosti. Toplo priporočamo vsem dolge razdalje pohodnike gredo čez Via Alpina!
 • Jean-Luc - 10.4.26
  A noter à Idrija, le bar XXX et son accès internet (proche de la gare routière)
  Samodejni prevod [Google]
  Opomba v Idriji, XXX bar in dostop do interneta (v bližini postaje)
 • miriam - 09.9.4
  Idrija Wer nach einer kostengünstigen Unterkunft mit Frühstück und Kochmöglichkeit sucht, ist in der Jugendherberge gut aufgehoben.
  Link: http://www.hihostels.com/dba/hostels-Jugendherbergen-Idrija---Youth-Hostel-Idrija-092534.de.htm
  Samodejni prevod [Google]
  Idrija Tisti, ki iščejo cenovno nastanitev z opremo za zajtrk in kuhanje, je v mladinskem hotelu v dobrih rokah. Povezava: http://www.hihostels.com/dba/hostels-Jugendherbergen-Idrija---Youth-Hostel-Idrija-092534.de.htm
Zadnja sprememba : 19.12.15