Geolov po Vii Alpini: portal do Sredozemskega morja

»Moj glavni namen je vzpostaviti okolju prijazno pot za geolov na zadnjem ( ali prvem) delu poti na Vii Alpini, ki zajema Monako, Italijo in Francijo. Projekt naj bi Vio Alpino odprl za povsem novo ciljno skupino. Poleg tega bo projekt dodatna privlačnost, da bi trenutno ciljno skupino navdušili tudi za pohodništvo. Navezali se bodo stiki med skupnostmi geolovcev vzdolž poti, ki naj bi oblikovala neke vrste delovno skupino in vzpodbujala duh Vie Alpine v okviru večjih globalnih mrež geolova. Skriti zakladi bodo vsebovali informacije o Vii Alpini, njenem duhu in o vidikih trajnosti potovanja vzdolž njenih poti.


Okvir – kaj je geolov (angl. Geocaching)?

Geolov je iskanje skritega zaklada v resničnem svetu. Zakladi se imenujejo 'Geoaches' in so skriti povsod po svetu. Na določeni spletni strani se objavijo GPS koordinate teh skrivališč z vsemi podrobnostmi in navodili. Lovci na skriti zaklad poskušajo najti zaklade v naravi s pomočjo pametnega telefona ali GPS sprejemnika. Motivacija se skriva v iskanju skritega zaklada in ne v zakladu samem, ki je le simbolična zbirka malenkosti.


Kako lahko geolov prispeva k alpski kulturi in naravi, Alpski konvenciji in Vii Alpini?

Geolov je postal v zadnjih petih letih izredno priljubljen in združuje že več kot 5 milijonov geolovcev po vsem svetu, ki želijo najti zaklad v naravi. Pri tej igri ni starostne omejitve in sodelujejo lahko vsi. Geolov je idealna možnost za posredovanje posebnih vsebin in znanja. Zlasti se lahko trajnostno načrtovana pot geolova, ki jo sestavlja cela vrsta etap, uporabi za krepitev zavedanja o alpski kulturi in naravi, o Alpski konvenciji in Vii Alpini. V ta namen se sestavijo uganke, pri čemer je rešitev ključ za naslednjo koordinato naslednje etape. V iskanju rešitve se geolovci nekaj naučijo in osvestijo za naravo in vidike Alpske konvencije. Gre za način neformalnega učenja preko okoljskih in družbenih tem, kjer posredovanje znanja povežemo z napeto aktivnostjo. Zakladi se lahko denimo skrijejo v bližini naravnih spomenikov ali pomembnih kulturnih obeležij, s tem pa opozorimo prav nanje. Glede kraja skrivališča in uporabljenega materiala stremimo pri vsakem zakladu k doseganju največje možne trajnosti. Sicer pa bo večina skritih zakladov najverjetneje povsem virtualne narave.


Kako geolov vzpodbuja gibanje in nemotorizirano potovanje?

Obstajata dve skupini geolovcev: prva skupina se uri v aktivnostih na prostem in spoznava nove regije, tako da išče skrite zaklade v naravi. Druga skupina so tehnični navdušenci, ki se raje igrajo s svojimi tehničnimi napravami. Običajno se vozijo z avtomobili. Niso prav posebej navdušeni nad aktivnostmi na prostem, toda njihovo zanimanje za GPS in njegovo uporabo pri geolovu jih vodi v naravo. Ker skriti zakladi, ki jih bomo uporabili na Vii Alpini, ne bodo dosegljivi z avtomobilom, bodo morali do njih peš.

Geolov je zelo priljubljen tudi pri družinah, saj imajo otroci pri tem posebno motivacijo za pohodništvo. Dandanes so že mnogi na pohodih opremljeni z GPS napravo. Tako lahko to napravo koristijo še drugače.


Trajnost

Vzpostavitev poti geolova upošteva štiri stebre trajnostnega razvoja: družbeno, gospodarsko, ekološko in kulturno trajnost. Tako bo denimo ta pot geolova vključevala tudi prebivalce obrobnih območij Obmorskih in Ligurijskih Alp. Ta projekt bo prispeval h gospodarskemu lokalnemu razvoju, saj bo vključeval posebno ciljno skupino. Zaradi reševanja ugank o okolju ali kulturi določene regije bodo teme bolj osveščene in v ospredju. Tako se bo vidik trajnosti praktično uresničeval v času celotnega projekta. V regiji bom potoval z javnimi prevoznimi sredstvi. Za pot geolova bom uporabljal le naravni material. Moj seznam priporočil za trajnostni geolov bo zagotavljal prijaznost okolju. Geolov nosi potencial vzpodbujanja mehkih oblik turizma, saj to ni igra, ki bi se je turisti udeleževali množično.


Komunikacija

Pot geolova bom opisal na brezplačni spletni platformi za geolov z vsemi informacijami, navodili in ugankami. Vsak od petih milijonov vpisanih članov po vsem svetu bo lahko priklical te informacije. Vsaka oseba, ki aktivno igra geolov, pusti v on-line registru vnos, kjer igralci izmenjujejo svoje izkušnje (to je obvezno pravilo skupnosti geolovcev). Običajno skupnost posebej pohvali trud in ljubezen, ki jo nekdo vloži v projekt geolova, in sicer v obliki reklame, ki se hitro širi, kar spet privabi nove iskalce zakladov. Širšo javnost se bo lahko s prvo potjo geolova na pohodniški poti seznanila v članku v medijih. Kot poseben zaklad bomo priskrbeli lastne lesene značke z logotipom Vie Alpine, kar bo še povečalo prepoznavnost Vie Alpine.

Poleg zahtevanega video filma in spletnega bloga nameravam objaviti članek v uradnem časopisu za geolov ter časopisu za prosti čas, ki je objavljen v državah, kjer bo vzpostavljena pot geolova.


Kje in kdaj?

Pot geolova bo vzpostavljena v času dvotedenskega pohoda poleti 2013 od Monaka (R161) preko Italije do Castérina v Franciji (R148).


Udeleženci


Sam, Andreas Aschaber, bom vodil skupino, spremljala in pomagala pa mi bo prijateljica in kolegica. Imam že dobre izkušnje pri vzpostavljanju trajnostnih poti geolova, pravi uspeh pa je pomenila prva naravna trajnostna pot geolova v Alpskem parku Karwendel na Tirolskem. Trenutno pripravljam doktorsko nalogo s področja družbenih in socialnih znanosti na svojem specialnem področju, trajnostnem razvoju. Poleg tega delam kot vodnik po naravi in vodnik pohodov in sem specializiran za okoljsko in gozdarsko pedagogiko. Sem navdušen planinec, ki je zaljubljen v naravo, ki z veseljem opravi vse aktivnosti, od pohodov preko plezanja in lednega plezanja, pa vse do turnega smučanja.

Pred odhodom bom navezal stik z lokalnimi skupnostmi geolovcev in jih povabil, da se nam pridružijo in sodelujejo pri oblikovanju poti geolova. Prosil jih bom za podporo, pa tudi, da prevzamejo vlogo osebe, ki je odgovorna za vzdrževanje skrivališča (tako imenovan Cache Owner), da bi ostale poti dlje časa ohranjene. Tako bom imel možnost, da na eni strani vzpodbujam možnost trajnostnega razvoja, ki ga živim sam, ter na drugi strani stopim v stik z lokalnimi prebivalci in poskušam razumeti njihov vidik.

Veselim se te izredne pustolovščine!«


Skupaj s kolegico Michaelo Rizzolli je lahko Andreas julija uspešno postavil prvo pot za geolov na Vii Alpini. Prva škatla z  zakladom tako čaka geolovce v kraju Castérino! Na vsaki etapi od Monaka naprej gre za to, da najdete napotke, ki ob pravi kombinaciji k zaporednim virtualnim zakladom ne nazadnje pripeljejo do zadnjega zaklada. Tako kot to predstavita Andreas in Michaela v svojem videu, ponujajo Primorske Alpe, od morja pa vse do planot na višini skoraj 3000 m, fantastičen okvir za to pustolovščino!
 

Vse podrobnosti, da se lahko podate na geolov, so na voljo na www.opencaching.de/viewcache.php?cacheid=170556!

  

Kontakt: Andreas.Aschaber(at)uibk.ac.at


Blog: www.facebook.com/Vialpinageocaching


Povezave (v nemškem jeziku):

www.karwendel.org/de/aktuelles/2012_06_28_Geocachetrail.php
www.geocaching.com