Strokovni dokumenti

Spodaj navedeni dokumenti so tehnična poročila o opravljenih aktivnostih partnerjev v projektu Vie Alpine, namenjeni javnim in zasebnim akterjem s področja pohodniškega turizma.
Za dostop do drugih jezikovnih variant (če so na voljo), izberite drugi jezik na tej strani zgoraj desno.

 
Vodič za zagotavljanje kakovosti Vie Alpine (de, it, fr, sl, en, dec. 2004, 1,5 Mb)

 Priročnik za komunikacijo Vie Alpine
(en, jan. 2007, 6,4 Mb)

 
Mednarodno poročilo o evalvaciji Vie Alpine 2007 (fr, en, marec 2008, 0,3 Mb)

 
Mednarodno poročilo o evalvaciji Vie Alpine 2005 (fr, en, marec 2002, 2 Mb)

 
Metodološki vodič o evalvaciji Vie Alpine 2005-2007 (fr, en, junij 2008, 0,8 Mb)

 
Metodološki vodič Vie Alpine-Mladi (fr, en, junij 2008, 0,7 Mb)


« Coup de jeune sur les Alpes », reportaža, posneta na seminarju o Vii Alpini kot orodju za okoljsko vzgojo mladih. DVD (v francoskem jeziku, 32 minut) na voljo brezplačno pri
Nacionalnem sekretariatu Francije
.