Predstavitev projekta

 

Via Alpina, Alpe od začetka do konca…

 

  

 

 

Na začetku je bilo območje ogromno in zastavili smo zelo ambiciozen projekt: s ciljem odkrivati skupno območje v velikosti 200000 km2 vrhov in dolin, planin in gozdov, trgov in vasic, začrtati pohodniško pot in odkriti ves alpski lok.

 

    

 

Od leta 2002 poteka trasa Vie Alpine od Trsta (Italija) do Monaka, od Jadranskega do Sredozemskega morja, in s svojimi 5000 kilometri pohodniških pešpoti, razdeljenih v pet odsekov, prečka osem evropskih držav: Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Lihtenštajn, Švico, Francijo in Kneževino Monako.

 

 

 

 

    Edinstveno povabilo, da peš odkrijete najosupljivejše visokogorske pokrajine, zgodovino, kulturo in umetnost življenja, ki ga skupaj ustvarjajo gorske skupnosti v Alpah.