Mednarodni sekretariat
Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA

 

 

CIPRA je nevladna, neodvisna in neprofitna krovna organizacija, ki se od leta 1952 dalje zavzema za varstvo in trajnostni razvoj v Alpah. Z mednarodno pisarno v Lihtenštajnu, s predstavniškimi telesi v sedmih alpskih državah ter z okoli sto članskimi organizacijami in inštitucijami je CIPRA danes pomembna vsealpska mreža. Zaradi tako široke podpore je v vlogi vodilnega idejnega pobudnika sposobna prispevati k reševanju aktualne problematike in izzivov v smeri trajnostne in ekološke prihodnosti alpskega prostora.

Alpska konvencija, ki je nastala na pobudo CIPRE, je osnovni nagib za naše mišljenje in delovanje. Alpsko konvencijo so leta 1991 kot pravno zavezujočo mednarodno pogodbo podpisale alpske države in Evropska unija in od takrat dalje jim ta dokument zagotavlja podlago za čezmejno sodelovanje.

    
Vaduz, Liechtenstein

 

 

CIPRA je sodobno in večjezično stičišče informacij za vse prebivalce, ki živijo na območju Alp in zunaj njega. CIPRA pošilja po elektronski poti v vse alpske države glasilo svoje informacijske službe alpMedia s prispevki iz vseh alpskih držav. Obširnejše novice in informacije objavlja CIPRA v poročilih o Alpah, informativnem biltenu Alpe na odru, ki izide dva- do trikrat letno ter v drugih publikacijah. Domača stran www.cipra.org služi kot vsealpska podlaga znanja na temo trajnostnega razvoja. Vsi članki in publikacije izidejo v do petih jezikih (nemščini, slovenščini, italijanščini, francoščini, angleščini).      

Na svojih težiščnih področjih, biotska raznovrstnost in krajina, mladina, podnebje in energija, promet in alpska politika vzpodbuja CIPRA projekte in jih s svojim in v svojem širokem omrežju tudi izvaja. Pri tem sledi dvojni strategiji: Po eni strani je tu razvoj od zgoraj navzdol z Alpsko konvencijo, po drugi strani pa razvoj od spodaj navzgor, v obliki projektov, pobud in mrež.

„Širimo znanje, povezujemo ljudi“ je pomemben cilj CIPRE, da bo mogoče vizijo „Živeti v Alpah“ živeti tudi v prihodnje. Via Alpina, katere mednarodni sekretariat vodi od leta 2014 naprej, je konkretna rdeča nit med vsemi pobudami in portal, ki prebivalcem in obiskovalcem omogoča pot do alpskih regij.

  

  Kontakt:

  CIPRA


CIPRA International
Kirchstrasse 5
FL-9494 Schaan, Liechtenstein
Tel. +423 237 53 53
Fax +423 237 53 54
E-mail:
international@cipra.org
E-mail: info@via-alpina.org
Web: www.cipra.org