Deležniki Vie Alpine

 

 

Mednarodni koordinacijski odbor (M.K.O.), ustanovljen junija 2000, združuje državne in regionalne uprave, pohodniška združenja in ustanove za promocijo turizma osmih držav, vključenih v projekt.

To je delovna skupina brez statusa pravne osebe, ki se sestaja enkrat letno in ob tej priložnosti odloča o bistvenih smernicah.

 

    
 

 

 

MKO pri njegovem delu podpira mreža osmih nacionalnih sekretariatov s ciljem operativnega izvajanja projekta v vsaki državi. Nacionalni sekretariati so vključeni v kompetentne javne ali zasebne strukture na področju pohodniškega turizma.

Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA  upravlja mednarodni sekretariat, potem ko je to funkcijo v obdobju od 2000 do 2013 opravljalo združenje Grande Traversée des Alpes.

 

 

    Vsaka država zagotavlja svoj nacionalni sekretariat in aktivnosti na svojem območju neodvisno. Avstrija, Švica, Slovenija, Lihtenštajn in Monako trenutno prispevajo delež k financiranju mednarodnega sekretariata.

 

 
Člani Mednarodnega koordinacijskega odbora

 

Avstrija: Planinska zveza Avstrije (OeAV), zvezna dežela Salzburg (predstavnik 6 sodelujočih zveznih dežel).

 

Švica: Švicarska zveza za pohodniški turizem Suisse Rando, SwissTrails GmbH, IG SchweizMobil; opazovalec: Planinska zveza Švice (SAC/ CAS).

  

Nemčija: Planinska zveza Nemčije (DAV), Bavarsko ministrstvo za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov (StMUGV).

 

Francija: država (Poverjeništvo za načrtovanje in gospodarski razvoj Alp/DIACT), dežela Rhône-Alpes, dežela Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francoska zveza za pohodniške ekskurzije (FFRandonnée), Francosko združenje planinskih in gorskih zvez (FFCAM), regionalna turistična odbora Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, Comité Régional du Tourisme Riviera-Côte d’Azur.

 

Lihtenštajn: država (Urad za okolje), Liechtenstein Tourismus; opazovalec: Planinska zveza Lihtenštajna (LAV).

 

Italija: dežela Piemont, dežela Lombardija, pokrajina Furlanija-Julijska krajina (predstavniki 8 dežel in pokrajin z rednim ali s posebnim statutom iz Alp), Planinska zveza Italije (CAI), Planinska zveza Južne Tirolske (AVS).

 

Monako: Planinska zveza Monaka (CAM), država (Urad za mednarodno sodelovanje), Urad za turizem in kongrese (DTC).

  

Slovenija: Pohodništvo in polesarjenje giz Slovenija, Slovenska turistična organizacija (SPIRIT), Ministrstvo za okolje in prostor; opazovalec: Planinska zveza Slovenije (PZS)