Toda najprej pogled v zgodovino…


1991: politična volja
Podpisana je
Alpska konvencija
. Osem alpskih držav – Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Švica, Slovenija, Lihtenštajn in Monako – in Evropska unija ratificira mednarodno konvencijo s skupnim ciljem zagotoviti trajnostni razvoj celotnega območja Alp.1999: vizionarski načrt
Na pobudo francoskega združenja za pohodniški turizem - Grande Traversée des Alpes - je nastala zamisel o veliki čezalpski transverzali, ki bi bila hkrati simbolična vez med osmimi državami podpisnicami Alpske konvencije, izraz kulturne povezanosti alpskega loka in podpora trajnostnemu razvoju turizma.

 

      

 

 

 

2000: eno ime, ena blagovna znamka
Na sedežu regije Rhône-Alpes v Lyon-Charbonnières so predstavniki različnih držav, regij in združenj ustanovili Mednarodni koordinacijski odbor (M.K.O.). Sprejeto je krstno ime projekta: Via Alpina. Javna predstavitev projekta je predvidena za poletje 2002 ob Mednarodnem letu gora.

 

 

2001-2004: operativna pot
V okviru evropskega programa Interreg za Območje Alp so bile določene, označene in opisane poti ter izdelani prvi večjezični promocijski instrumenti. Izvedene so tudi študije in pilotni projekti o izboljšanju kakovosti in trajnostnega razvoja turistične ponudbe. Leta 2002 Vio Alpino uradno ustanovijo in priznajo ministri za okolje osmih alpskih držav kot prispevek k uresničevanju Alpske konvencije.

 

2005-2007: «Kraljevska pot» za odkrivanje
Zahvaljujoč novemu financiranju Interreg za Območje Alp se je začela druga faza projekta. V sodelovanju z številnimi lokalnimi deležniki se izvajo pilotni projekti, da bi na celotni poti obiskovalcem in pohodnikom omogočili odkrivanje naravne in kulturne dediščine alpskega loka in ovrednotenje turistične ponudbe.
 

   

 

2008-2013: odgovoren turizem
Osem partnerjev stalno skrbi za vzdrževanje poti in novo oblikovano spletno stran. V ospredju so izkušnje skupnosti pohodnikov Vie Alpine, še naprej pa se bodo za devet individualnih projektov podeljevale potovalne štipendije (zahvaljujoč podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije in nacionalnemu sekretariatu Vie Alpine kneževine Monako). Via Alpina se je potrdila kot ena najbolj znanih pohodniških poti po vsem svetu – leta 2010 ji je ameriška revija „Backpacker“ podelila nagrado World’s Best Hike zaradi edinstvene kombinacije narave, kulture in infrastrukture!


2014...: nova dimenzija
Na prošnjo vseh partnerjev prevzame
Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA mednarodni sekretariat Vie Alpine. S svojimi 60-letnimi izkušnjami na področju varstva Alp, z veliko mrežo v politiki, družbi in gospodarstvu in z večjezičnostjo krovno združenje optimalno dopolnjuje kompetence dosedanjih partnerjev s ciljem, da se turistična ponudba ohranja naprej in dodatno obogati s temami trajnostnega razvoja. V prihodnje bodo cvetele zanimive ideje in projekti na levi in desni strani pohodniške poti.