Od poti … do filozofije

 


Mednarodna odločenost…

 

Via Alpina se razprostira čez osem držav: Francijo, Monako, Italijo, Švico, Lihtenštajn, Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo. Trasa tako prečka meje več kot 60 krat!

…in alpski duh!

 

Poti Vie Alpine potekajo v največji meri na nadmorski višini med 1000 in 3000 metri ter upoštevajo tipologijo masivov in njihove podnebne značilnosti. Poslužujejo se alternativnih in dodatnih pohodniških mrež, da bi tako kar najbolje porazdelili turistično prisotnost na gorskih območjih.

 

 

    

 

Dostopna vsem…
Vio Alpino se lahko običajno koristi v času od 1. julija do 15. septembra. Toda nekatere odseke se lahko glede na njihovo nadmorsko višino in/ali izpostavljenost prečka tudi v daljšem časovnem obdobju. Pot je povsod srednje težavnostne stopnje, saj se izogne težkim alpinističnim smerem in ledenikom. Poti so dobro markirane in v rednih presledkih označene z nevsiljivo ploščico z logotipom Vie Alpine. Sicer pa zdaj že številna «mesta na pragu Vie Alpine» omogočajo dostop do teh poti.

…za poglobljeno odkrivanje Alp
S svojo umeščenostjo v bližini najlepših naravnih in kulturnih znamenitosti omogoča Via Alpina odkrivanje alpske dediščine v vseh njenih dimenzijah in vzpodbuja spoznavanje prebivalcev, njihovih običajev, šeg, obrti in načina življenja.

S spoštovanjem do okolja…

Via Alpina prečka 10 narodnih parkov, 17 naravnih parkov in 22 naravnih rezervatov. Tamkajšnjim prebivalcem ter pohodnikom in obiskovalcem so na voljo ponudbe za odkrivanje okolja in aktivnosti za osveščanje. Obstoječe poti in strukture že imajo svojo vrednost: ne želimo ustvarjati novih poti niti dodatnih okolju neprijaznih infrastruktur.

…in pozornostjo do potreb pohodnikov
Ob koncu vsake etape ima pohodnik na voljo možnost prenočitve in krepčila. V rednih presledkih so mu na voljo trgovine in druge storitve, ki jih potrebuje. Celotna pot je dobro povezana z javnimi prevoznimi sredstvi, vsi lokalni ponudniki turističnih storitev pa se na ustrezen in primeren način trudijo izpolniti pričakovanja pohodnikov.

 

 

 

Prispevek k lokalnemu razvoju…
Via Alpina je zaradi svoje povezanosti s 30 deželami, kantoni, pokrajinami in več kot 200 občinami dokaz močnega vzpodbujanja lokalnega razvoja, tako za ponudnike turističnih storitev kot za številne zadevne lokalne skupnosti. Via Alpina je «izložbeno okno» alpskih območij na mednarodnem tržišču, saj želi zagotoviti novo ponudbo aktivnosti za vodiče, spremljevalce in upravljavce prenočitvenih kapacitet. Nenazadnje je tudi prostor za izmenjavo izkušenj med gorskimi ponudniki turističnih storitev s ciljem pospeševanja izboljšanja kakovosti turistične ponudbe pohodnikom.

… in mreženju alpskih območij
Via Alpina pomeni pravo «rdečo nit» povezovanja med regijami. S pomočjo številnih povezav z drugimi alpskimi potmi ponuja nešteto možnosti dostopa za odkrivanje drugih območij, ki so zunaj že opisanih petih poti. Zaradi svojevrstnosti nagovarja poleg že izkušenih pohodnikov zlasti širšo javnost, tudi družine in starejše, in pomeni izvrstno izhodišče za raziskovanje čezmejne alpske identitete v vsej njeni pestrosti.