Kontakt Vie Alpine


Za več informacij o Vii Alpini, lahko stopite v stik s:

Turističnimi uradi in sprejemnimi strukturami, navedenimi na straneh referenčnih etap (rubrika
Poti) za podrobno organizacijo vaših izletov.

Nacionalnim sekretariatom referenčne države za pridobitev splošnih informacij ali opomb o določeni državi.

Nacionalnim sekretariatom vaše države ali, če bivate izven Alp, Mednarodnim sekretariatom, za splošne informacije o celotni Vii Alpini.

Oglejte si tudi
Vprašanja / Odgovori!