Vse novice
Nova spletna stran: prvi korak!

Dobrodošli na novih spletnih straneh Vie Alpine!
V začetku smo korenito spremenili zlasti strukturo spletnih strani, kar nam omogoča boljši razvoj strani v prihodnje. Danes boste na tem mestu odkrili običajne informacije in nekaj novosti.

Bistveno pa je: Da bi bolje organizirali izmenjavo mnenj med pohodniki, smo področje za komuniciranje nadomestili z možnostjo, da vsak odda svoj komentar v središču spletne strani: bodisi na straneh «Besede pohodnikov Vie Alpine» za splošne opombe ali vprašanja, bodisi neposredno na straneh posameznih etap za bolj specifične informacije. Tipkovnica je vaša!

V bližnji prihodnosti bomo obogatili posamezne opise etap s podrobnim opisom pohodništva in naravne in kulturne dediščine po vsej Vii Alpini. Veliko bolj kot natisniti strani k posameznim potem pa vam lahko pomaga pravi topografski vodnik, ki ga boste lahko pripravili po svoji meri z izborom etap in natančnimi ravnmi zahtevnosti, ki vas zanimajo. Vse to pripravljamo v teku tega poletja! Prav tako pa še povezave s koordinatami GPS!