Vse novice
Tržaško kočo na Doliču v Triglavskem masivu uničil snežni plaz

Tržaško kočo na Doliču, skupni točki 12 in 13 rdeče poti in začetno točko vijolične poti, je zadnjo zimo povsem uničil snežni plaz.

Obnova je predvidena in bo trajala nekaj let. V prehodnem času se ji bodo poti Vie Alpine izognile in potekale proti sosednji koči na Prehodavcih (poglejte ustrezne opise poti).

Bodite pozorni, da bo potrebno zaradi dejstva, ker je to zimo padlo ogromno snega na bistvenih poteh v slovenskih Julijskih Alpah (Triglavski masiv), imeti do sredine julija v svoji opremi tudi dereze in cepine za led – ter ustrezno izkušenost.