Vse novice
Izpolnjujemo veliki cilj: Alpska konvencija

Via Alpina je 12. marca 2009 podpisala nov «Memorandum of Understanding» s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. (...)


Via Alpina je 12. marca 2009 v Evianu v okviru Alpske konference okoljskih ministrov, ki se odvija vsako drugo leto, podpisala nov «Memorandum of Understanding» s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. Ta sporazum uradno potrjuje prispevek Vie Alpine k uresničevanju trajnostnega razvoja v Alpah in postavlja okvir za konkretne aktivnosti obeh ekip.