Vse novice
Oblikovano v skali in ledu: umetniško potovanje v odkrivanju bistva Alp

Ob 150. obletnici začetkov zlatega obdobja alpinizma se bo 30. junija na pot čez Alpe podala umetnica Agnieszka Kozlowska. Povzpela se bo visoko na razgledne točke na pribl. 30 vrhovih, ki so bili v tem času (1854-1865) prvič osvojeni, in sicer v švicarskih, italijanskih in francoskih Alpah. Uporabila bo doslej še neraziskano fotografsko tehniko: za vsak vrh bo s pomočjo neposredne, večurne osvetlitve v fotografskem aparatu ustvarila relief na polimerni plošči, občutljivi na svetlobo.

Agnieszka živi v Angliji kot umetnica in raziskovalka ter dela pretežno v Alpah. Ta projekt je nadaljevanje njenega raziskovanja o možnostih tridimenzionalnega fotografskega objekta; delo naj bi utelešalo izkušnjo oddaljene krajine, in sicer preko zgolj vizualnega dojemanja fotografije. Gorska krajina, ki jo oblikujejo geološke sile v skali, je v analogiji z aktivnostjo svetlobe, ki jo oblikuje relief na plošči, občutljivi na svetlobo. Uporabljena tehnika želi posredovati trdnost in prostorsko dimenzijo takšne krajine, kot jo občuti tudi pohodnik v njenem središču.

Via Alpina podpira moralno projekt Agnieszke.

www.kozlowska.eu

Agnieszka Kozlowska