Key to symbols
Catering
Doctor
Chemist
Bakery / grocery
Hardware / sports shop
Post
Bank / cash dispenser
Train
Coach
Taxi
Open automobile access
Tourist office
NOTRANJSKO KRAŠKI RZT, Ljubljanska 4
6230
Postojna
+386 5 728 07 88
+386 5 728 07 80
zzt@postojna.si
Razdrto
Village center, turist farmhouse Hudičevec, horseback riding, cycling, summer festival Zmaj ma mlade.
 
 
Turistična kmetija Hudičevec
D: bed and breakfast, appartments 32 January - December
15-29 EUR
  • no self-catering
15-24 EUR Razdrto 1, 6225 Hruševje
Mr Simčič Emilijan Razdrto 1 - 6225 Hruševje
+386 5 703 03 00
+386 5 703 03 20 hudicevec@siol.net
http://www.hudicevec.com/
Mirjam
D: bed and breakfast, appartments January - December
Razdrto 1e, 6225 Hruševje
Mr Vladimir Pavlin Razdrto 1e - 6225 Hruševje
+386 5 757 72 00
+386 5 757 72 00 pavlin.jernej@siol.net
Nona BB
D: bed and breakfast, appartments 15 rooms January - December
Studeno 4, 6230 Postojna
Possible transportation from Predjama to Nona BB and back Via Alpina route.
Jenček Mitja 4 Studeno - 6230 Postojna
+386 64 169 165
info@nonabb.si
https://nonabb.si/
 
Last update : 2022-11-04