Key to symbols
Catering
Doctor
Chemist
Bakery / grocery
Hardware / sports shop
Post
Bank / cash dispenser
Train
Coach
Taxi
Open automobile access
Tourist office
Turistično informativni center Jezersko - TIC Seite d.o.o. Zgornje Jezersko 34a
4206
Zgornje Jezersko
+386 4 254 53 50
info@jezersko.net seite@siol.net
Zgornje Jezersko
Slap Stegovnik, Slap Čedca, Izvir Slatine, Kamnolom Lehnjaka, Makekova tisa, Planšarsko jezero, Vaške lipe, Galerija Zadnikar, Jenkova kasarna, Bolnica Krtina, Kovkov mlin, Mlinarjeva žaga, Deželni kamen, Šenkova domačija, Stara cerkev, Farna cerkev Svetega Ožbolta, Strar cerkev Svetega Ožbolta, Podružnična cerkev Svetega Andreja, Hubertova kapelca, Mlinarjeva kapelca, Šenkova kapelca, Žmitkova kapelca, Ankova kapelca, Kapelca pri Podršniku, Kapelca pri Tonejcu, Tinčkova skala, Karničarjeve vadine, Pr Roblek, Pr Jenk, Pr Kopivniku, konjeništvo, drsanje, veslanje, tenis.
 
 
Hotel Planinka
E: inn, hotel 80 January - December
30-44 EUR
  • no self-catering
> 24 EUR *** (3 zvezdice) Zgornje Jezersko 67, 4206 Zgornje Jezersko
Mr Zgornje Jezersko 67 - 4206 Zgornje Jezersko
+386 4 254 10 60
+386 4 254 11 51 hotel.planinka@zivila-kranj.si
http://www.zivila-kranj.si
Hiša Kocka
D: bed and breakfast, appartments 21 January - December
  • no self-catering
15-24 EUR Zgornje Jezersko 112, 4206 Zgornje Jezersko
Kocjan Alojz Zgornje Jezersko 112 - 4206 Zgornje Jezersko
+386 4 254 10 37
http://www.geocities.com/hkocka10/
Turistična kmetija Ancelj
D: bed and breakfast, appartments 11 January - December
15-29 EUR
  • no self-catering
15-24 EUR Zgornje Jezersko 151, 4206 Zgornje Jezersko
Zgornje Jezersko 151 - 4206 Zgornje Jezersko
+386 4 254 11 46
ancelj@volja.net
Turistična kmetija Olipje
D: bed and breakfast, appartments 15 January - December
  • no self-catering
Zgornje Jezersko 11a, 4206 Zgornje Jezersko
Mrs Zgornje Jezersko 11a - 4206 Zgornje Jezersko
+386 4 254 52 90
Turistična kmetija Makek
D: bed and breakfast, appartments 24 January - December
15-29 EUR
  • no self-catering
15-24 EUR Zgornje Jezersko 77, 4206 Zgornje Jezersko
Mrs Skuber Irena Zgornje Jezersko 77 - 4206 Zgornje Jezersko
+386 4 254 50 80
+386 4 254 50 81 info@makek.com
http://www.makek.com/
 
Last update : 2011-07-24